Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2015

6982 67c0 390
Reposted bytinderstick tinderstick

February 17 2015

Każde życie ma dwie historie: tę, którą człowiek przeżywa, i tę, którą opowiadają inni.
— pierwszy telefon z nieba. /mitch albom/
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaobliviate obliviate
6272 8e3e 390
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viaobliviate obliviate

February 15 2015

8380 92aa 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viaplotkara plotkara
- Podobasz mi się.
- Nie chcę Ci się podobać. Chcę, żebyś mnie kochał. Podoba Ci się moja fryzura, która będzie inna po wstaniu z łóżka albo po deszczu. Po śniegu albo po prostu. Podoba Ci się moje ciało, które będzie inne jak będę jadła za dużo czekolady. Podoba się to, co zmienne. Kocha się za wnętrze. Ono jest stałe.
— Wiki Charuk / Mechanizm miłości
Reposted bybezzznieczuleniasaudadeyehothershe
3401 da76 390
9323 e9fb 390
Reposted fromkimik kimik viafoods foods
2790 bbaf 390
9896 b566 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viafoods foods
3127 ed4e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagivemefood givemefood

February 14 2015

0142 7d89 390
- A kto mnie obroni przed mną samą?  - Nikt, mała. Nikt cię nie obroni. Musisz sobie dać radę sama. Ze wszystkim. Zwłaszcza sama ze sobą. 
A gdy ci się to uda, już nikt nie zdoła cię zniszczyć. 
Reposted fromcammycat cammycat viapoezja poezja
3925 fab9 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju vialookbook lookbook
6799 2466 390

TRZY RODZAJE PRZYJAŹNI



1. PRZYJAŹŃ UTALITARYSTYCZNA

Ludzie łączą się nie ze względu na to, kim są. Przyjaźnią się, ponieważ niesie im to obopólny pożytek.


2. PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA
Przyjaźń hedonistyczna jest zawierana, kiedy przyjaciele przysparzają sobie wzajemnej przyjemności. To, kim jest przyjaciel, nie jest ważne. Jak długo trwa przyjemność - trwa przyjaźń.


3. PRZYJAŹŃ ALTRUISTYCZNA
Wynika z pragnienia i realizacji dobra. Nie opiera się na czerpaniu korzyści lub przyjemności, ale na tym, jaką osobą jest przyjaciel. Najważniejsze są jego wartości i przymioty intelektualne i moralne.
Przyjaźń altruistyczna jest najwyższą formą miłości.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vialookbook lookbook
Mój strach przed porażką jest tak wielki, że nawet nie biegnę do autobusu, bo co będzie, jak nie zdążę, trzasną mi drzwi przed nosem, a ja znowu przegram małą bitwę z życiem? Liczba wygranych jest stanowczo za mała, by móc czuć się pewnie. (nie, to nie jest lenistwo, to trochę też brak wiary, że mi się uda; a jeśli nie wierzę w tak male rzeczy, to co dopiero z tymi dużymi...?)
Reposted fromcammycat cammycat viapoezja poezja
Reposted fromplotkara plotkara
6549 5b9d 390
Reposted bynotgiveup notgiveup
6299 d62e 390
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
Reposted bynotgiveupCarlota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl